จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเลือกตั้งโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว เอกวุฒิ ด่านอรุณ

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ที่ 014/2562 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุเลือกตั้งโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar