จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-๑๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-๑๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar