จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานเลี้ยงรุ่น คุณนิรัสกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงงานบันเทิง เพื่อใช้ในงานเลี้ยงรุ่น คุณนิรัสกร รายละเอียดแนบ
Calendar