จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่า LCDProjecter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่า LCD(Projecter)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar