จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ค่าของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ค่าของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar