จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar