จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเบญจรงค์ โถ จาน แก้วน้ำ อย่างละ 5 ชุด

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเบญจรงค์ (โถ จาน แก้วน้ำ) อย่างละ 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar