จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มขวด จำนวน 100 แพ็ค และน้ำถ้วยจำนวน 20 แพค

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มขวด จำนวน 100 แพ็ค และน้ำถ้วยจำนวน 20 แพค 
Calendar