จัดซื้อจัดจ้าง

มีนาคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เกอสารแนบ
Calendar