จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ขนมหวาน ผลไม้และเครื่องดื่มฯ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร  ขนมหวาน  ผลไม้และเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ
Calendar