จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศราคากลางงาน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นใช้งานสำหรับพัฒนาระบบติดตามงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

เอกสารแนบ
Calendar