จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดโครงการค่ายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน ๔.๐ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจัดโครงการค่ายเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อชุมชน ๔.๐ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar