จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำยาล้างจานเพื่อใช้กับเครื่องล้างจาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอซื้อน้ำยาล้างจานเพื่อใช้กับเครื่องล้างจาน ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar