จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้า อาหารพนักงาน และงานจัดเลี้ยง ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแก๊สหุงต้ม เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้า อาหารพนักงาน และงานจัดเลี้ยง ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม รายละเอียดแนบ
Calendar