จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาไส้กรอกสำหรับอาหารเช้า เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้า สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาไส้กรอกสำหรับอาหารเช้า เพื่อใช้ประกอบอาหารเช้า สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar