จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้งเพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าของพนักงาน ในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารสดอาหารแห้งเพื่อใช้ประกอบอาหารเช้าของพนักงาน ในวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดแนบ
Calendar