จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแสบ
Calendar