จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน จำนวน 41 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ในสำนักงาน จำนวน 41 รายการ (ดาวน์โหลดประกาศ)

 Calendar