จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบใช้ในการทำอาหาร

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

วิทยาลัยนานาชาติประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัตถุดิบใช้ในการทำอาหาร (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 Calendar