จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดห้องพักรับรอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดห้องพักรับรอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar