จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส 48kg จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊ส 48kg จำนวน 1 ถัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar