จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องพักรับรองคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ ห้อง 228 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว กรวรรณ เที่ยงตรง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องพักรับรองคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ ห้อง 228  จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังเอกสารแนบ
Calendar