จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้ดซื้อขอที่ระลึกกระเช้าอาหารทะเล จำนวน 1 กระเช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุภาพร สมิตะสิริ

เอกสารแนบ
Calendar