จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเกียรติบัตร ในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปก

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

ดังแนบ
Calendar