จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ เช่ารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา จารุธัมโม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (เช่ารถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar