จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งาน จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ

ตาราง ปปช.

ร่างประกาศประกวดราคา

ร่างเอกสารประกวดราคา

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน

เครื่องเคลือบน้ำตาลเม็ดยาแบบหม้อขนาดเล็ก

เครื่องปิดผนึก vial

ตู้ฉายรังสียูวี

เตาหลุมให้ความร้อน

เตาอบลมร้อน

อุปกรณ์ดูดจ่ายสารละลาย

 
Calendar