จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ IGG, RB X HU-2MG จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ IGG, RB X HU-2MG จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar