จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้งาน และซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

เอกสารแนบ
Calendar