จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุภา เสริมศรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar