จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพื่ออนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กร

   ผู้ประกาศข่าว นิตยา ชื่นศิริ

ดังแนบ
Calendar