จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟอุปกรณ์ Hosting โครงการระบบติดตามผุ้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1549440632.pdf
Calendar