จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใบประกาศนียบัตร จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใบประกาศนียบัตร จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังแนบ
Calendar