จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar