จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการฯ จำนวน ๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถ่ายเอกสารโครงการฯ จำนวน ๔๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar