จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องชั่งไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องชั่งไฟฟ้า ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar