จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

งาน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นที่ 11

ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

จำนวน 8 รายการ

ดังเอกสารแนบ
Calendar