จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศขายทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว จิตตภาคย์ จิวารัตน์

 

ประกาศขายทอดตลาด เศษวัสดุ

1. เศษเหล็ก

2. ยางรถบัส  ยางรถยนต์

3.แบตเตอรี่

4. ถังขยะพลาสติก

เอกสารประกอบ  Download
Calendar