จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาซักผ้าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 รายละเอียดแนบ
Calendar