จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบูสเตอร์ขยายสัญญาณ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบูสเตอร์ขยายสัญญาณ ภายในศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมฯ รายละเอียดแนบ
Calendar