จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับรายวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ปิยรัตน์ เอมเขียน

http://calendar.buu.ac.th/document/1549336232.pdf
Calendar