จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรายวิชา ๗๓๒๓๐๓๕๙ และ ๗๓๒๓๐๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุรายวิชา ๗๓๒๓๐๓๕๙ และ ๗๓๒๓๐๔๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar