จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดแรงบีบมือแบบเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว ศรัณยู รพีอาภากุล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องวัดแรงบีบมือแบบเข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารเพิ่มเติม
Calendar