จัดซื้อจัดจ้าง

กุมภาพันธ์ 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกาย ประจำภาคเรียนที่ 22562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว นันทวรรณ บำรุงเอี่ยมปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่และอุปกรณ์การออกกำลังกาย ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ
Calendar