จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูหาเลือกตั้งและกล่องใส่บัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคูหาเลือกตั้งและกล่องใส่บัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ ดังแนบ
Calendar