จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    จ้างทำเล่มวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการ จ้างทำเล่มวารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar