จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการ จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการ จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar