จัดซื้อจัดจ้าง

ธันวาคม 2561

    ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จำนง หอมเจริญ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีความประสงค์  ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

เอกสารแนบ
Calendar