จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันวินาศภัย อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว น้ำอ้อย ยอดช่วย

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอการประกันวินาศภัย อาคารศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดแนบ
Calendar