จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นหินอ่อนเคาเตอร์ซิ้งค์อ่าง ชั้น ๔ อาคาร CL จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นหินอ่อนเคาเตอร์ซิ้งค์อ่าง ชั้น ๔ อาคาร CL จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดังเอกสารแนบ
Calendar