จัดซื้อจัดจ้าง

มกราคม 2562

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ : เพื่องานระดับอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   ผู้ประกาศข่าว สงคราม คงเมือง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบอาคารโรงงานต้นแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ : เพื่องานระดับอุตสาหกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 

ดังเอกสารแนบ




Calendar